Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

България преизпълнява целта си за добив на енергия от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/, каза министърът на околната среда и водите Нона Караджова на кръгла маса „Възобновяема енергия: от идеи към действия".


Mинистърът на околната среда и водите Нона КараджоваТя посочи, че до 2020-та година страната ни трябва да достигне дял от 16 % ВЕИ, а само за 2010-та година при заложена цел от 11 % са достигнати цели 15 %.

Караджова припомни, че през 2007 година ЕК е приела енергийната политика за Европа, която предвижда емисиите на въглеродни газове да се намалят 20 %, да се достигне дял от 20 % на възобновяемата енергия и да се повиши нивото на спестяване на енергията 20 %. По думите й стремежът на България е чрез използването на възобновяеми енергийни източници да се създават нови работни места и максимално да се щади природата.

За селското и горското стопанство има голям потенциал на производство на енергия от ВЕИ, каза Светлана Боянова - зам.-министър на земеделието и храните. Тя заяви, че създаването на нови работни места може да се постигне чрез привличането на чуждестранни инвестиции.

Боянова коментира, че производството на биомаса у нас има голям потенциал, като предимството при нея е, че се отделят малко вредни газове. Общият запас на дървесина у нас е 643 млн. куб. м, като 65-70 % от добива се използва за технологични цели. Все още обаче голяма част от дървесината се изгаря в печки с нисък коефициент на полезно действие /30-40%/ и именно там са нашите възможности за по-ефективно използване на този ресурс, каза още Боянова.

http://news.ibox.bg/news/id_443833701

Енергоинвестмънт АД © 2017 | Права за ползване Web Design